Welcome to our events page, this is the heart and soul of the club. We do all that we do in order to get together with people that for some reason have a connection with the Netherlands. It could be because they traveled there one time for two days, because they have a relative or friend from there, or because they moved to the great state of Arizona two weeks ago.

We love getting together with people that are passionate about the Netherlands and spend some time to honor all the great traditions that make the Netherlands a beloved country. 

Our friends in Tucson put on a monthly borrel downtown at the Dutch Eatery & Refuge near the UofA campus. Gezellig!

Click here to learn more

oproep voor
nederlanders in het buitenland

monthly borrel in tucson

borrel uurtje (happy Hours)


20 juni 2018  |  By Eelco KeijIn Campagne Nieuws

OVERHEID ROEPT NL-ERS BUITEN NL OP TOT INPUT CONSULAIRE DIENSTVERLENING

Het regeerakkoord van 2017 heeft – als eerste keer – expliciet de Nederlanders buiten NL genoemd, o.a. op het gebied van nationaliteit (nieuw wetsvoorstel in de maak), stemmen vanuit het buitenland als ook de consulaire dienstverlening.

Dit laatste punt stond vorig jaar tijdens m’n campagne al in de top-10 van issues die moesten worden aangepakt, en een recente enquête bevestigde dit beeld andermaal.

Iets in een regeerakkoord zetten is niet zomaar iets. Daarmee committeer je je als regering aan een issue, en zeg je er feitelijk bij dat dit een heel zwaarwegend thema is. In het regeerakkoord staat, althans over de consulaire dienstverlening:

“Het postennetwerk wordt naar aanleiding van het AIV-advies “De vertegenwoordiging van Nederland in de wereld” uitgebreid en versterkt. Nederland streeft ernaar koploper te worden in consulaire dienstverlening. Er komt een 24/7 Loket Buitenland waar Nederlanders in het buitenland “one stop shop” terecht kunnen voor alle dienstverlening en producten van de rijksoverheid waarmee de binding met Nederland verstevigd wordt. Voor het diplomatieke netwerk is extra geld beschikbaar, oplopend tot 40 miljoen euro structureel.”

Op basis van deze paragraaf hebben Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Han ten Broeke (VVD) afgelopen februari gezamenlijk kamervragen ingediend.

Enkele relevante passages uit deze kamervragen:

“Bij de versterking van het diplomatieke netwerk wordt gekeken naar zowel extra capaciteit op bestaande posten als mogelijk het openen van posten op locaties elders in de wereld, en de organisatie daaromheen. (…) 
Uiterlijk voor de zomer wordt uw Kamer nader geïnformeerd over de visie van het kabinet op het postennet en de wijze waarop de in het Regeerakkoord aangekondigde middelen voor de uitbreiding en versterking hiervan zullen worden besteed. (…)
Ja, deze signalen zijn mij bekend. (…) [Als antwoord op de vraag: Bent u bekend met de vele signalen van Nederlanders in het buitenland, die door het sluiten van consulaire afdelingen moeite ondervinden en lange afstanden moeten afleggen om onder andere een paspoort aan te vragen of andere consulaire diensten af te nemen?]
Het publiek wereldwijd wordt op verschillende manieren actief betrokken bij het uitwerken van de verdere plannen. Een belangrijk uitgangspunt is namelijk dat de «klant» centraal staat. (…) Voor de nieuwe stappen zal ook actief worden ingezet op consultatie van «klanten».

Per vandaag heeft de regering een eerste echte stap gezet naar de implementatie van dit gedeelte uit het regeerakkoord; u als “klant” wordt om input gevraagd voor het opstellen van een consulaire beleidsnota – zie hier voor de link (en dan rechtsboven klikken, of gelijk hier).

De overheid vraagt aan u:

“U kunt in zijn algemeenheid reageren op de verschillende onderdelen van de consulaire dienstverlening en/of op de voor u meest relevante elementen. Daarnaast ontvangen wij graag een reactie op de vijf vragen van deze internetconsultatie.
U wordt verzocht uw reactie zo veel mogelijk te beargumenteren.“

Een nadere toelichting van de overheid op deze publieke consultatie kunt u hier lezen.


Deze oproep verdient opvolging. Deze link stuurt u meteen naar de vragenlijst. Stuur deze nieuwsbrief a.u.b. zo breed mogelijk door, aan iedereen die u in het buitenland kent! Twitter, Facebookgroepen, LinkedIn – niets is teveel!


Subscribe to receive event updates!

* indicates required

Would you enjoy hanging out with fellow Dutchies and sharing a few drinks or appetizers? If so, our regular "borrels" are just the thing for you.
Either signup for our mailing list or like our Facebook page to receive notification for upcoming events.

Events & activities

Welkom!
Welcome!